لیست محصولات

تعداد ( 233 )

ردیف نام محصول تصویر موجودی قیمت قیمت با تخفیف گروه برند
1 فشارسنج بازویی امرن M6 Comfort

نا موجود

2,200,000 تومان 2,190,000 تومان فشار سنج بازویی omron
2 فشارسنج بازویی امرن M2

نا موجود

1,225,000 تومان 1,220,000 تومان فشار سنج بازویی omron
3 فشارسنج بازویی امرن M3

نا موجود

1,600,000 تومان 1,590,000 تومان فشار سنج بازویی omron
4 فشارسنج دیجیتال بازویی b well pro 35 با ادابتور

نا موجود

1,590,000 تومان 1,239,000 تومان فشار سنج بازویی bwell
5 فشارسنج دیجیتال بازویی b well pro 33 باآدابتور

نا موجود

1,350,000 تومان 1,198,000 تومان فشار سنج بازویی bwell
6 فشارسنج دیجیتال بازویی b well pro 30

نا موجود

1,000,000 تومان 950,000 تومان فشار سنج بازویی bwell
7 فشارسنج دیجیتال بازویی b well pro 36

نا موجود

1,450,000 تومان 1,399,000 تومان فشار سنج بازویی bwell
8 فشارسنج دیجیتال بازویی bm28

نا موجود

1,600,000 تومان 1,450,000 تومان فشار سنج بازویی beurer
9 فشارسنج دیجیتال بازویی bm77

نا موجود

1,850,000 تومان 1,681,000 تومان فشار سنج بازویی beurer
10 فشار سنج بازویی بیورر مدل BM 85

نا موجود

2,200,000 تومان 2,100,000 تومان فشار سنج بازویی beurer
11 فشارسنج بازویی بی ول MED-55 ad با ادابتور

نا موجود

2,200,000 تومان 2,085,000 تومان فشار سنج بازویی beurer
12 فشارسنج دیجیتال بازوییbm16

نا موجود

1,800,000 تومان 1,750,000 تومان فشار سنج بازویی beurer
13 فشارسنج بازویی بیورر BM40

نا موجود

2,000,000 تومان 1,890,000 تومان فشار سنج بازویی beurer
14 فشارسنج دیحیتالی بیورر مدل BM47

نا موجود

1,200,000 تومان 1,045,000 تومان فشار سنج بازویی beurer
15 فشار سنج بازویی بیورر BM20

نا موجود

2,500,000 تومان 2,399,000 تومان فشار سنج بازویی beurer
16 فشارسنج دیجیتال بی ول MED-53 با ادابتور

نا موجود

2,350,000 تومان 1,885,000 تومان فشار سنج بازویی bwell
17 فشارسنج بازویی b well pro 33 بدون آدابتور

نا موجود

1,250,000 تومان 1,193,000 تومان فشار سنج بازویی bwell
18 فشارسنج بازویی b well pro 35 بدون ادابتور

نا موجود

1,500,000 تومان 1,450,000 تومان فشار سنج بازویی bwell
19 فشارسنج بازویی سیتی زن CH452

نا موجود

1,500,000 تومان 999,000 تومان فشار سنج بازویی beurer
20 فشارسنج با آدابتور زنیت مد LD-575

نا موجود

1,300,000 تومان 1,200,000 تومان فشار سنج بازویی beurer
21 فشارسنج با آدابتور سخنگو زنیت مد LD-579

نا موجود

1,500,000 تومان 1,250,000 تومان فشار سنج بازویی beurer
22 فشارسنج دیجیتال بازویی بیورر مدل beurer bm 44

نا موجود

1,250,000 تومان 1,119,000 تومان فشار سنج بازویی beurer
23 فشارسنج بازویی بیورر مدل BM45

نا موجود

1,200,000 تومان 1,140,000 تومان فشار سنج بازویی beurer
24 فشارسنج بازویی بیورر مدل BM54

نا موجود

1,400,000 تومان 1,169,000 تومان فشار سنج بازویی beurer
25 فشارسنج دیجیتال بازویی بیورر مدل beurer bm55

نا موجود

1,600,000 تومان 1,445,000 تومان فشار سنج بازویی beurer
26 فشارسنج دیجیتال بازویی بیورر مدل beurer bm 57

نا موجود

1,500,000 تومان 1,369,000 تومان فشار سنج بازویی beurer
27 فشارسنج دیجیتال بازویی بیورر مدل beurer bm44

نا موجود

2,100,000 تومان 1,890,000 تومان فشار سنج بازویی beurer
28 فشارسنج بازویی بیورر مدل BM27

نا موجود

1,050,000 تومان 975,000 تومان فشار سنج بازویی beurer
29 فشارسنج بازویی سخنگو بریسک PG800B22

نا موجود

1,500,000 تومان 1,319,000 تومان فشار سنج بازویی brisk
30 فشارسنج BM95 buurer

نا موجود

2,990,000 تومان 2,945,000 تومان فشار سنج بازویی beurer
31 فشارسنج مچی دیجیتال بی ول MED-57

نا موجود

1,400,000 تومان 1,098,000 تومان فشار سنج مچی bwell
32 دستگاه فشار سنج مچی بی ول مدل PRO-39

نا موجود

1,300,000 تومان 898,000 تومان فشار سنج مچی bwell
33 فشارسنج مچی سانی تاس بیوررSBC21 BEURER

نا موجود

500,000 تومان 462,000 تومان فشار سنج مچی beurer
34 فشارسنج دیجیتال مچی بیورر آلمان مدل BEURER BC08

نا موجود

650,000 تومان 590,000 تومان فشار سنج مچی beurer
35 فشار سنج مچی سخنگو BC19 بیور

نا موجود

1,350,000 تومان 1,240,000 تومان فشار سنج مچی beurer
36 فشارسنج عقربه ایی مایکرولایف Microlife AG1-20

نا موجود

500,000 تومان 490,000 تومان فشارسنج عقربه ای مایکرولایف
37 فشارسنج عقربه ای Znitmed

نا موجود

490,000 تومان 482,000 تومان فشارسنج عقربه ای ZenithMed
38 فشارسنج عقربه ای rister

نا موجود

1,900,000 تومان 1,800,000 تومان فشارسنج عقربه ای Riester
39 فشارسنج عقربه ای B.Well مدل WM-62S

نا موجود

560,000 تومان 550,000 تومان فشارسنج عقربه ای bwell
40 فشارسنج عقربه ای بریسک HS20C

نا موجود

600,000 تومان 547,000 تومان فشارسنج عقربه ای brisk
41 فشارسنج عقربه ای Alk2

نا موجود

850,000 تومان 665,000 تومان فشارسنج عقربه ای Alk2
42 فشارسنج عقربه ای بریمد ایتالیا BD2500

نا موجود

380,000 تومان 360,000 تومان فشارسنج عقربه ای beurer
43 فشارسنج عقربه ای بریمد ایتالیا BD2700

نا موجود

500,000 تومان 480,000 تومان فشارسنج عقربه ای beurer
44 فشارسنج عقربه ای TY-A02

نا موجود

450,000 تومان 0 تومان فشارسنج عقربه ای brisk
45 ترازو بریسک Bs22

نا موجود

730,000 تومان 0 تومان ترازو دیجیتال brisk
46 ترازو بریسک Bs24

نا موجود

730,000 تومان 0 تومان ترازو دیجیتال brisk
47 ترازوی دیجیتالps240

نا موجود

980,000 تومان 899,000 تومان ترازو دیجیتال beurer
48 ترازوی دیجیتالps07

نا موجود

860,000 تومان 780,000 تومان ترازو دیجیتال beurer
49 ترازوی دیجیتال تشخیصی bf18

نا موجود

1,050,000 تومان 946,000 تومان ترازو دیجیتال beurer
50 ترازوی دیجیتال بیور ps160 beurer

نا موجود

1,400,000 تومان 1,120,000 تومان ترازو دیجیتال beurer
51 ترازو دیجیتال بیورر مدل PS25

نا موجود

1,250,000 تومان 1,120,000 تومان ترازو دیجیتال beurer
52 ترازو تشخیصی بی ول WK-168BT

نا موجود

895,000 تومان 872,000 تومان ترازو دیجیتال bwell
53 ترازو دیجیتالی بی ول WK-165

نا موجود

680,000 تومان 545,000 تومان ترازو دیجیتال bwell
54 ترازو دیجیتالی بی ول WK-165

نا موجود

680,000 تومان 555,000 تومان ترازو دیجیتال bwell
55 ترازوی دیجیتال بی ول مدل WK-166

نا موجود

650,000 تومان 546,000 تومان ترازو دیجیتال bwell
56 ترازوی عقربه ای ms50

نا موجود

2,400,000 تومان 2,385,000 تومان ترازو عقربه ای beurer
57 ترازوی عقربه ای ms01

نا موجود

1,250,000 تومان 1,190,000 تومان ترازو عقربه ای beurer
58 دستگاه قند خون Star همراه 50 نوار

نا موجود

150,000 تومان 146,000 تومان دستگاه قند خون Star
59 دستگاه قند خون Gala همراه با 50 عدد نوار خرید

نا موجود

150,000 تومان 145,000 تومان دستگاه قند خون Gala
60 دستگاه قند خون Emperor همراه با 50 عدد نوار

نا موجود

240,000 تومان 215,000 تومان دستگاه قند خون Emperor
61 دستگاه تست قند خون آوان مدل AGM01 (همراه با 25

نا موجود

140,000 تومان 137,000 تومان دستگاه قند خون Avan
62 نوار تست قند خون آوان بسته 50 عددی

نا موجود

70,000 تومان 68,000 تومان کیت قند خون Avan
63 نوار تست قند خون امپرور EmpErOr

نا موجود

80,000 تومان 70,000 تومان کیت قند خون Emperor
64 نوار تست قند خون گالا بسته 50 عددی

نا موجود

70,000 تومان 68,000 تومان کیت قند خون Gala
65 نوار تست قندخون گلوکوشر مدل استار بسته 50 عددی

نا موجود

85,000 تومان 76,000 تومان کیت قند خون Star
66 دستگاه بخور بیورر ا بخور سرد LB44

نا موجود

2,100,000 تومان 1,840,000 تومان بخور سرد beurer
67 دستگاه بخور سرد طرح کوزه ا Ultrasonic Humidifier

نا موجود

550,000 تومان 535,000 تومان بخور سرد Humidifier
68 دستگاه بخور سرد مچ مدل T-283

نا موجود

750,000 تومان 663,000 تومان بخور سرد Match
69 بخور سرد گلدمستر مدل GM-7926 ا GoldMaster Cool Mist Humidifier GM-7926

نا موجود

1,450,000 تومان 1,368,000 تومان بخور سرد goldmaster
70 دستگاه بخور زیکلاس مد ا بخور سرد ZYK-C06

نا موجود

1,400,000 تومان 1,268,000 تومان بخور سرد beurer
71 بخور سرد آلپکس مدل MH-512 ا ALPX MH-512 Cool Mist Humidifier

نا موجود

2,950,000 تومان 2,750,000 تومان بخور سرد آلپکس
72 دستگاه بخور سرد دیجیتالی اونیکس مدل ON120

نا موجود

1,500,000 تومان 1,340,000 تومان بخور سرد onyx
73 بخور سرد مدیژن مدل MediGen مدل UH145

نا موجود

1,950,000 تومان 1,880,000 تومان بخور سرد MediGen
74 بخور صورت امسیگ FC16

نا موجود

950,000 تومان 845,000 تومان بخور گرم EmsiG
75 دستگاه بخور صورت آنی ساز

نا موجود

165,000 تومان 147,000 تومان بخور گرم ANISAZ
76 بخور سرد و گرم winAir

نا موجود

4,500,000 تومان 4,300,000 تومان بخور سرد وگرم winAir
77 بخور سرد و گرم lb88 beurer

نا موجود

4,650,000 تومان 4,550,000 تومان بخور سرد وگرم beurer
78 بخور سرد و گرم ضد ویروس بیورر مدل LB88

نا موجود

4,300,000 تومان 4,190,000 تومان بخور سرد وگرم beurer
79 دستگاه بخور سرد و گرم امسیگ مدل US494

نا موجود

4,500,000 تومان 4,280,000 تومان بخور سرد وگرم EmsiG
80 بخور سرد و گرم بری مد مدل BD7640

نا موجود

2,800,000 تومان 2,780,000 تومان بخور سرد وگرم Brimed
81 ماساژور برقی ریلکس تون Relax Tone

نا موجود

450,000 تومان 420,000 تومان ماساژور برقی Relax Tone
82 ماساژور بدن امسیگ MG40-PLUS

نا موجود

1,000,000 تومان 915,000 تومان ماساژور برقی EmsiG
83 ماساژور بدن بریسک Brisk MT10

نا موجود

3,000,000 تومان 2,950,000 تومان ماساژور برقی brisk
84 صندلی ماساژور بیورر مدل MG315 BEURER

نا موجود

15,500,000 تومان 14,750,000 تومان ماساژور برقی beurer
85 ماساژور صندلی ماشین MG155

نا موجود

6,000,000 تومان 5,090,000 تومان ماساژور برقی beurer
86 ماساژور مادون قرمز MG100

نا موجود

8,300,000 تومان 740,000 تومان ماساژور برقی beurer
87 تشک مواج سلولی sinamax

نا موجود

4,000,000 تومان 3,600,000 تومان تشک سلولی pezeshknab
88 تشک مواج سلولیH M I

نا موجود

4,000,000 تومان 3,800,000 تومان تشک سلولی pezeshknab
89 تشک مواج ضد زخم بستر وکتو مدل سلولی VEKTO

نا موجود

3,300,000 تومان 0 تومان تشک سلولی VEKTO
90 تشک مواج سلولی زنیت مد ZenithMed

نا موجود

4,300,000 تومان 4,100,000 تومان تشک سلولی ZenithMed
91 تشک تخم مرغی مدل ایزی مدیک Easy Medic

نا موجود

600,000 تومان 590,000 تومان تشک تخم مرغی Easy Medic
92 تشک مواج تخم مرغی kmc

نا موجود

580,000 تومان 540,000 تومان تشک تخم مرغی kmc
93 تشک مواج تخم مرغی ایر داکتر AirDoctor Delux

نا موجود

1,400,000 تومان 1,350,000 تومان تشک تخم مرغی Delux
94 دستگاه وکیوم مردانه ارکت رادمد مدل Erect aid

نا موجود

135,000 تومان 129,000 تومان وکیوم مردانه Radmed
95 دسته وکیوم رادمد

نا موجود

45,000 تومان 39,000 تومان وکیوم مردانه Radmed
96 قوزک بند آتل دار الاستیک تن یار

نا موجود

150,000 تومان 135,000 تومان قوزک بند تن یار
97 قوزبند طبی پل دار پاک سمن

نا موجود

186,000 تومان 159,000 تومان قوزک بند پاک سمن
98 قوزبند آتل دار باکش منفذ دار پاک سمن

نا موجود

203,000 تومان 170,000 تومان قوزک بند پاک سمن
99 قوزبند آتل دار نئوپرنی پاک سمن

نا موجود

380,000 تومان 350,000 تومان قوزک بند پاک سمن
100 قوزبند کمربند طبی پل دار پاک سمن

نا موجود

467,000 تومان 446,000 تومان قوزک بند پاک سمن
101 قوزک بند نئوپرنی آتل دار پاک سمن

نا موجود

234,000 تومان 215,000 تومان قوزک بند پاک سمن
102 قوزک بند لیگامانی پاک سمن

نا موجود

109,000 تومان 103,000 تومان قوزک بند پاک سمن
103 قوزبند پروانه ای تنیار

نا موجود

115,000 تومان 97,000 تومان قوزک بند تن یار
104 اسپلنت هالگوس والگوس پاک سمن

نا موجود

110,000 تومان 103,000 تومان آتل انگشت پاک سمن
105 آتل انگشت پاک سمن

نا موجود

38,000 تومان 33,000 تومان آتل انگشت پاک سمن
106 لا انگشتی طبی سیلیکونی آلمانی پاکسمن

نا موجود

52,000 تومان 49,000 تومان آتل انگشت پاک سمن
107 اسپیلنت هالوکس والگوس اپلون تن یار

نا موجود

88,000 تومان 78,000 تومان آتل انگشت تن یار
108 اسپیلنت هالگوس والگوس اپلون تن یار

نا موجود

130,000 تومان 127,000 تومان لا انگشتی تن یار
109 لاانگشتی پاک سمن مدل PVC

نا موجود

36,000 تومان 29,000 تومان لا انگشتی pezeshknab
110 شانه بازوبند طبی یکطرفه پاک سمن

نا موجود

165,000 تومان 145,000 تومان شانه بازو بند پاک سمن
111 شانه بازو بند نئوپرنی یکطرفه پاکسمن

نا موجود

249,000 تومان 210,000 تومان شانه بازو بند پاک سمن
112 کتف بند یکطرفه پاک سمن

نا موجود

207,000 تومان 199,000 تومان شانه بازو بند پاک سمن
113 مچ بند شست بند آتل دار

نا موجود

143,000 تومان 129,000 تومان مچ بند پاک سمن
114 مچ بندطبی الاستیک پاک سمن

نا موجود

47,000 تومان 44,000 تومان مچ بند پاک سمن
115 مچ بند طبی حوله ای پاک سمن

نا موجود

57,000 تومان 53,000 تومان مچ بند پاک سمن
116 مچ بند نئوپرنی آتل دار دبل ساید پاک سمن

نا موجود

180,000 تومان 163,000 تومان مچ بند پاک سمن
117 مچ بند آتل دار کوتاه با زاویه فانکشنال پاک سمن

نا موجود

137,000 تومان 125,000 تومان مچ بند پاک سمن
118 مچ بند آتل دار کوتاه با زاویه فانکشنال پاک سمن

نا موجود

137,000 تومان 125,000 تومان مچ بند پاک سمن
119 مچ بند قابل تنظیم پاک سمن

نا موجود

70,000 تومان 65,000 تومان مچ بند پاک سمن
120 مچ بند طبی پل دار پاک سمن

نا موجود

60,000 تومان 56,000 تومان مچ بند پاک سمن
121 مچ بند نئوپرنی با استرپ پاک سمن

نا موجود

84,000 تومان 79,000 تومان مچ بند پاک سمن
122 مچ شصت بند نئوپرنی آتل دار پاک سمن

نا موجود

190,000 تومان 179,000 تومان مچ بند پاک سمن
123 مچ بند نئوپرنی آتل دارفانکشنال پاک سمن

نا موجود

167,000 تومان 159,000 تومان مچ بند پاک سمن
124 مچ کف بند شست دار نئوپرن تن یار tanyar3060

نا موجود

150,000 تومان 140,000 تومان مچ بند تن یار
125 مچ بند آتل دار الاستیک جدید تن یار tanyar3200

نا موجود

110,000 تومان 106,000 تومان مچ بند تن یار
126 پد کشک زانو نئوپرنی پاک سمن

نا موجود

85,000 تومان 71,000 تومان کشک زانو پاک سمن
127 پد خارپاشنه در منزل پاک سمن

نا موجود

92,000 تومان 82,000 تومان خارپاشنه پاک سمن
128 زانوبند ایموبلایزر (ثابت کننده زانو) پاک سمن

نا موجود

520,000 تومان 463,000 تومان زانوبند پاک سمن
129 زانوبند طبی نئوپرنی کشک باز پاک سمن

نا موجود

194,000 تومان 174,000 تومان زانوبند پاک سمن
130 زانوبند طبی نئوپرنی چهارفنره پاک سمن

نا موجود

328,000 تومان 312,000 تومان زانوبند پاک سمن
131 زانو بند مفصل دار اپلون تن یار

نا موجود

470,000 تومان 428,000 تومان زانوبند تن یار
132 زانو بند ایموبلایزر (بی حرکت کننده ) تن یار

نا موجود

470,000 تومان 449,000 تومان زانوبند تن یار
133 زانوبند چهارفنره نئوپرنی تن یار

نا موجود

350,000 تومان 335,000 تومان زانوبند تن یار
134 زانو بند چهار فنره الاستیک تن یار

نا موجود

230,000 تومان 219,000 تومان زانوبند تن یار
135 زانوبند طبی نئوپرنی ساده پاک سمن

نا موجود

249,000 تومان 235,000 تومان زانوبند پاک سمن
136 فتق بند طبی یک طرفه دو طرفه پاکسمن

نا موجود

152,000 تومان 145,000 تومان فتق بند پاک سمن
137 فتق بند صادراتی طبی تن یار Tanyar Export hernia

نا موجود

190,000 تومان 180,000 تومان فتق بند تن یار
138 شکم بند بارداری تحتانی پاک سمن

نا موجود

141,000 تومان 133,000 تومان شکم بند پاک سمن
139 شکم بند دوران بارداری پاک سمن

نا موجود

312,000 تومان 0 تومان شکم بند پاک سمن
140 شکم بند پس از جراحی پاک سمن

نا موجود

207,000 تومان 199,000 تومان شکم بند پاک سمن
141 کمربند سخت طبی پاکسمن

نا موجود

362,000 تومان 349,000 تومان کمربند پاک سمن
142 کمربند طبی کار پاک سمن

نا موجود

257,000 تومان 243,000 تومان کمربند پاک سمن
143 کمر بند طبی نرم ( 4 فنره ) تن یار

نا موجود

260,000 تومان 246,000 تومان کمربند تن یار
144 کمربند طبی سخت 4 فنره تن یار

نا موجود

270,000 تومان 250,000 تومان کمربند تن یار
145 کمربند لاغری بیورر EM30

نا موجود

1,200,000 تومان 1,080,000 تومان کمربند beurer
146 ساق بند زانوبند طبی سوئیسی پاک سمن

نا موجود

96,000 تومان 88,000 تومان ساق بند پاک سمن
147 کف بند طبی شست دار پاک سمن

نا موجود

84,000 تومان 79,000 تومان کف بند پاک سمن
148 گردنبند فیلادلفیا نای باز پاک سمن

نا موجود

211,000 تومان 187,000 تومان گردن بند پاک سمن
149 گردنبند طبی سخت پاک سمن

نا موجود

190,000 تومان 169,000 تومان گردن بند پاک سمن
150 گردن بند طبی نیمه سخت پاک سمن

نا موجود

189,000 تومان 175,000 تومان گردن بند پاک سمن
151 گردن بند فیلادلفیا پاک سمن

نا موجود

190,000 تومان 180,000 تومان گردن بند پاک سمن
152 گردن بند طبی سخت چانه دار

نا موجود

213,000 تومان 186,000 تومان گردن بند پاک سمن
153 گردن بند طبی نرم پاک سمن

نا موجود

129,000 تومان 118,000 تومان گردن بند پاک سمن
154 گردن بند طبی نرم آتل دار پاک سمن

نا موجود

119,000 تومان 108,000 تومان گردن بند پاک سمن
155 باند تنیس البو پاک سمن

نا موجود

75,000 تومان 67,000 تومان باندتنیس پاک سمن
156 باند تنیس آلبو نئوپرنی پاک سمن

نا موجود

85,000 تومان 82,000 تومان باندتنیس پاک سمن
157 آویز دست شانه ای پاک سمن

نا موجود

129,000 تومان 121,000 تومان آویز پاک سمن
158 آویز دست دو تیکه پاک سمن

نا موجود

136,000 تومان 119,000 تومان آویز پاک سمن
159 آویز دست گردنی پاک سمن

نا موجود

164,000 تومان 158,000 تومان آویز پاک سمن
160 آویز دست شانه ای با بازوبند الحاقی پاک سمن

نا موجود

200,000 تومان 189,000 تومان آویز پاک سمن
161 شست بند نئوپرنی آتل دار پاک سمن

نا موجود

130,000 تومان 116,000 تومان شست بند پاک سمن
162 شست بند نئوپرنی تامپ اسپایکا پاک سمن

نا موجود

133,000 تومان 105,000 تومان شست بند پاک سمن
163 کفش زیر گچ تن یار

نا موجود

85,000 تومان 66,000 تومان کفش طبی تن یار
164 دماسنج و رطوبت سنج بیورر مدل HM16

نا موجود

550,000 تومان 520,000 تومان رطوبت سنج beurer
165 دما و رطوبت سنج بیورر مدل HM16

نا موجود

535,000 تومان 459,000 تومان رطوبت سنج beurer
166 رطوبت سنج HT44 با سنسور بیرونی

نا موجود

650,000 تومان 0 تومان رطوبت سنج brisk
167 پد تنس دستگاه الکترو عضلانی مدل EM41

نا موجود

600,000 تومان 485,000 تومان دستگاه تنس beurer
168 تنس ماهیچه بیورر مدل EM41

نا موجود

2,770,000 تومان 2,620,000 تومان دستگاه تنس beurer
169 دستگاه تنس ماهیچه ای بیورر EM80

نا موجود

4,200,000 تومان 4,100,000 تومان دستگاه تنس beurer
170 شنل برقی بیورر HD50

نا موجود

3,900,000 تومان 3,790,000 تومان شنل برقی beurer
171 دستگاه فیزیوتراپی برجیس 2 کانال

نا موجود

1,450,000 تومان 1,195,000 تومان فیزیوتراپی berjis
172 دستگاه فیزیوتراپی برجیس 5 کانال 90 هرتز

نا موجود

2,000,000 تومان 1,890,000 تومان فیزیوتراپی berjis
173 دستگاه فیزیوتراپی توتال تنس 5 کاناله دیجیتال

نا موجود

1,880,000 تومان 1,790,000 تومان فیزیوتراپی total tens
174 ساکشن موتور قوی hsp

نا موجود

1,650,000 تومان 0 تومان ساکشن خانگی hsp
175 بادکش 6 لیوانه رادمد

نا موجود

80,000 تومان 74,000 تومان بادکش Radmed
176 بادکش 12 لیوانه رادمد

نا موجود

105,000 تومان 94,000 تومان بادکش Radmed
177 بادکش 24 لیوانه رادمد

نا موجود

110,000 تومان 98,000 تومان بادکش Radmed
178 شیر دوش دستی اف تی ای کو مدل 3000

نا موجود

90,000 تومان 79,000 تومان شیردوش pezeshknab
179 شیر دوش XN-2233M1

نا موجود

2,500,000 تومان 0 تومان شیردوش brisk
180 شیر دوش باطری شارژی XN-2233M2

نا موجود

1,550,000 تومان 0 تومان شیردوش brisk
181 پشتی صندلی طبی ورنا VERNA

نا موجود

330,000 تومان 299,000 تومان پشتی صندلی VERNA
182 بالش طبی مموری فوم ورنا VERNA

نا موجود

460,000 تومان 454,000 تومان بالشت طبی VERNA
183 بالشت طبی مموری فوم تن یار TANYAR

نا موجود

500,000 تومان 490,000 تومان بالشت طبی تن یار
184 بالش MP-20 مموری سایز لارج

نا موجود

750,000 تومان 0 تومان بالشت طبی brisk
185 بالش MP-30 مموری سایز لارج

نا موجود

820,000 تومان 0 تومان بالشت طبی brisk
186 ترازو کودک بیورر مدل JPS11

نا موجود

600,000 تومان 525,000 تومان ترازوی کودک beurer
187 ترازو دیجیتال رزمکس مدلWE-300

نا موجود

2,050,000 تومان 1,880,000 تومان ترازوی کودک rossmax
188 کیف کمک های اولیه درمان پژوه

نا موجود

120,000 تومان 115,000 تومان کیف کمک های اولیه pezeshknab
189 دستگاه ترمومتر دیجیتالی بریسک

نا موجود

1,290,000 تومان 1,195,000 تومان ترمومتر brisk
190 تب سنج دیجیتال بی ول WF-1000

نا موجود

900,000 تومان 850,000 تومان ترمومتر bwell
191 تب سنج دیجیتال بی ول WF-5000

نا موجود

1,500,000 تومان 1,390,000 تومان ترمومتر bwell
192 WW-03 digital digital thermometer

نا موجود

1,200,000 تومان 1,098,000 تومان ترمومتر bwell
193 تب سنج دیجیتال بی ول WT-03

نا موجود

1,200,000 تومان 110,000 تومان ترمومتر bwell
194 دماسنج دیجیتال بی ول مدل WT-04

نا موجود

1,450,000 تومان 1,395,000 تومان ترمومتر bwell
195 ترمومتر دیجیتال B. Well WT-06

نا موجود

225,000 تومان 185,000 تومان ترمومتر bwell
196 تب سنج دیجیتال بیورر مدل FT100

نا موجود

2,100,000 تومان 1,725,000 تومان ترمومتر beurer
197 تب سنج دیجیتال بیورر مدل FT65

نا موجود

1,600,000 تومان 929,000 تومان ترمومتر beurer
198 تب سنج دیجیتال بیورر مدل FT90

نا موجود

1,950,000 تومان 1,525,000 تومان ترمومتر beurer
199 تب سنج دیجیتال گویا بیورر مدل FT70

نا موجود

1,700,000 تومان 1,143,000 تومان ترمومتر beurer
200 دما و رطوبت سنج بیورر مدل HM16

نا موجود

600,000 تومان 459,000 تومان ترمومتر beurer
201 تب سنج بریسک PG900

نا موجود

165,000 تومان 0 تومان ترمومتر brisk
202 پالس اکسیمتر بیورر مدل BEURER PO60

نا موجود

3,000,000 تومان 2,995,000 تومان اکسیژن سنج انگشتی beurer
203 پالس اکسیمتر بیورر مدل PO 80

نا موجود

3,950,000 تومان 3,850,000 تومان اکسیژن سنج انگشتی beurer
204 اکسیژن سنج چویس مد طلقی مدل MD300CN356

نا موجود

1,900,000 تومان 1,185,000 تومان اکسیژن سنج انگشتی beurer
205 پالس اکسیمتر خانگی بیورر مدل PO30

نا موجود

2,200,000 تومان 2,350,000 تومان اکسیژن سنج انگشتی beurer
206 پالس اکسیمتر (اکسیژن سنج) دیجیتال LK88

نا موجود

300,000 تومان 289,000 تومان اکسیژن سنج انگشتی pezeshknab
207 نمایشگر ضربان قلب beurer PM15

نا موجود

900,000 تومان 785,000 تومان نمایشگر ضربان قلب beurer
208 نمایشگر ضربان قلب beurer PM70

نا موجود

2,580,000 تومان 2,445,000 تومان نمایشگر ضربان قلب beurer
209 نمایشگر ضربان قلب beurer AS81

نا موجود

1,450,000 تومان 1,345,000 تومان نمایشگر ضربان قلب beurer
210 تصفیه کننده هوا beurer LR330

نا موجود

10,000,000 تومان 9,795,000 تومان تصفیه هوا beurer
211 فیلتر فعال کربن وهپا beurer

نا موجود

650,000 تومان 590,000 تومان تصفیه هوا beurer
212 تصفیه هوا beurer LW230

نا موجود

4,550,000 تومان 4,400,000 تومان تصفیه هوا beurer
213 فیلتر دستگاه تصفیه هوا LR330

نا موجود

900,000 تومان 698,000 تومان تصفیه هوا beurer
214 مرطوب کننده و تصفیه هوا بیورر LR330

نا موجود

12,000,000 تومان 8,985,000 تومان تصفیه هوا beurer
215 تصفیه هوا و مرطوب کننده بیورر LW230

نا موجود

4,500,000 تومان 4,292,000 تومان تصفیه هوا beurer
216 نبولایزر بی ول مدل PRO-110

نا موجود

1,450,000 تومان 1,098,000 تومان نبولایزر bwell
217 نبولایزر بی ول مدل MED-120

نا موجود

1,500,000 تومان 1,425,000 تومان نبولایزر bwell
218 نبولایزر بیورر مدل IH18

نا موجود

2,000,000 تومان 1,375,000 تومان نبولایزر beurer
219 نبولایزر بیورر مدل IH21

نا موجود

1,800,000 تومان 1,569,000 تومان نبولایزر beurer
220 نبولایزر بیورر مدل IH26

نا موجود

2,100,000 تومان 1,825,000 تومان نبولایزر beurer
221 نبولایزر کمپرسوری CN-136

نا موجود

1,100,000 تومان 0 تومان نبولایزر brisk
222 نبولایزر کمپرسوری CN-116

نا موجود

1,200,000 تومان 0 تومان نبولایزر brisk
223 واتر جت دندان بی ول - BWELL Swiss - مدل WI-912

نا موجود

2,500,000 تومان 2,265,000 تومان واتر جت bwell
224 واتر جت دندان بی ول - BWELL Swiss - مدل WI-922

نا موجود

2,590,000 تومان 2,385,000 تومان واتر جت bwell
225 واتر جت دندان بی ول - BWELL Swiss - مدل WI-933

نا موجود

2,600,000 تومان 2,595,000 تومان واتر جت bwell
226 گوشی پزشکی بی ول WS-1

نا موجود

136,000 تومان 115,000 تومان گوشی پزشکی bwell
227 گوشی پزشکی بی ول WS-2

نا موجود

170,000 تومان 138,000 تومان گوشی پزشکی bwell
228 گوشی پزشکی بی ول B Well WS-3

نا موجود

410,000 تومان 365,000 تومان گوشی پزشکی bwell
229 گوشی پزشکی TY-S04

نا موجود

420,000 تومان 0 تومان گوشی پزشکی brisk
230 موبر بیورر مدل HLE40

نا موجود

550,000 تومان 445,000 تومان موبر beurer
231 کارتریج بیورر برای مدل HLE40

نا موجود

145,000 تومان 99,000 تومان کارتریج beurer
232 فر کننده بیورر HTE30

نا موجود

350,000 تومان 285,000 تومان حالت دهنده مو beurer
233 لامپ مادون قرمز beurer IL30

نا موجود

1,200,000 تومان 1,090,000 تومان لامپ مادون قرمز beurer