لیست محصولات تخفیف دار

تعداد ( 218 )

ردیف نام محصول تصویر موجودی قیمت قیمت با تخفیف گروه برند
1 فشارسنج بازویی امرن M6 Comfort

نا موجود

2,200,000 تومان 2,190,000 تومان فشار سنج بازویی omron
2 فشارسنج بازویی امرن M2

نا موجود

1,225,000 تومان 1,220,000 تومان فشار سنج بازویی omron
3 فشارسنج بازویی امرن M3

نا موجود

1,600,000 تومان 1,590,000 تومان فشار سنج بازویی omron
4 فشارسنج دیجیتال بازویی b well pro 35 با ادابتور

نا موجود

1,590,000 تومان 1,239,000 تومان فشار سنج بازویی bwell
5 فشارسنج دیجیتال بازویی b well pro 33 باآدابتور

نا موجود

1,350,000 تومان 1,198,000 تومان فشار سنج بازویی bwell
6 فشارسنج دیجیتال بازویی b well pro 30

نا موجود

1,000,000 تومان 950,000 تومان فشار سنج بازویی bwell
7 فشارسنج دیجیتال بازویی b well pro 36

نا موجود

1,450,000 تومان 1,399,000 تومان فشار سنج بازویی bwell
8 فشارسنج دیجیتال بازویی bm28

نا موجود

1,600,000 تومان 1,450,000 تومان فشار سنج بازویی beurer
9 فشارسنج دیجیتال بازویی bm77

نا موجود

1,850,000 تومان 1,681,000 تومان فشار سنج بازویی beurer
10 فشار سنج بازویی بیورر مدل BM 85

نا موجود

2,200,000 تومان 2,100,000 تومان فشار سنج بازویی beurer
11 فشارسنج بازویی بی ول MED-55 ad با ادابتور

نا موجود

2,200,000 تومان 2,085,000 تومان فشار سنج بازویی beurer
12 فشارسنج دیجیتال بازوییbm16

نا موجود

1,800,000 تومان 1,750,000 تومان فشار سنج بازویی beurer
13 فشارسنج بازویی بیورر BM40

نا موجود

2,000,000 تومان 1,890,000 تومان فشار سنج بازویی beurer
14 فشارسنج دیحیتالی بیورر مدل BM47

نا موجود

1,200,000 تومان 1,045,000 تومان فشار سنج بازویی beurer
15 فشار سنج بازویی بیورر BM20

نا موجود

2,500,000 تومان 2,399,000 تومان فشار سنج بازویی beurer
16 فشارسنج دیجیتال بی ول MED-53 با ادابتور

نا موجود

2,350,000 تومان 1,885,000 تومان فشار سنج بازویی bwell
17 فشارسنج بازویی سخنگو بریسک PG800B22

نا موجود

1,500,000 تومان 1,319,000 تومان فشار سنج بازویی brisk
18 فشارسنج بازویی b well pro 33 بدون آدابتور

نا موجود

1,250,000 تومان 1,193,000 تومان فشار سنج بازویی bwell
19 فشارسنج بازویی b well pro 35 بدون ادابتور

نا موجود

1,500,000 تومان 1,450,000 تومان فشار سنج بازویی bwell
20 فشارسنج بازویی سیتی زن CH452

نا موجود

1,500,000 تومان 999,000 تومان فشار سنج بازویی beurer
21 فشارسنج با آدابتور زنیت مد LD-575

نا موجود

1,300,000 تومان 1,200,000 تومان فشار سنج بازویی beurer
22 فشارسنج با آدابتور سخنگو زنیت مد LD-579

نا موجود

1,500,000 تومان 1,250,000 تومان فشار سنج بازویی beurer
23 فشارسنج دیجیتال بازویی بیورر مدل beurer bm 44

نا موجود

1,250,000 تومان 1,119,000 تومان فشار سنج بازویی beurer
24 فشارسنج بازویی بیورر مدل BM45

نا موجود

1,200,000 تومان 1,140,000 تومان فشار سنج بازویی beurer
25 فشارسنج بازویی بیورر مدل BM54

نا موجود

1,400,000 تومان 1,169,000 تومان فشار سنج بازویی beurer
26 فشارسنج دیجیتال بازویی بیورر مدل beurer bm55

نا موجود

1,600,000 تومان 1,445,000 تومان فشار سنج بازویی beurer
27 فشارسنج دیجیتال بازویی بیورر مدل beurer bm 57

نا موجود

1,500,000 تومان 1,369,000 تومان فشار سنج بازویی beurer
28 فشارسنج دیجیتال بازویی بیورر مدل beurer bm44

نا موجود

2,100,000 تومان 1,890,000 تومان فشار سنج بازویی beurer
29 فشارسنج بازویی بیورر مدل BM27

نا موجود

1,050,000 تومان 975,000 تومان فشار سنج بازویی beurer
30 فشارسنج BM95 buurer

نا موجود

2,990,000 تومان 2,945,000 تومان فشار سنج بازویی beurer
31 فشارسنج مچی دیجیتال بی ول MED-57

نا موجود

1,400,000 تومان 1,098,000 تومان فشار سنج مچی bwell
32 دستگاه فشار سنج مچی بی ول مدل PRO-39

نا موجود

1,300,000 تومان 898,000 تومان فشار سنج مچی bwell
33 فشارسنج مچی سانی تاس بیوررSBC21 BEURER

نا موجود

500,000 تومان 462,000 تومان فشار سنج مچی beurer
34 فشارسنج دیجیتال مچی بیورر آلمان مدل BEURER BC08

نا موجود

650,000 تومان 590,000 تومان فشار سنج مچی beurer
35 فشار سنج مچی سخنگو BC19 بیور

نا موجود

1,350,000 تومان 1,240,000 تومان فشار سنج مچی beurer
36 فشارسنج عقربه ایی مایکرولایف Microlife AG1-20

نا موجود

500,000 تومان 490,000 تومان فشارسنج عقربه ای مایکرولایف
37 فشارسنج عقربه ای Znitmed

نا موجود

490,000 تومان 482,000 تومان فشارسنج عقربه ای ZenithMed
38 فشارسنج عقربه ای rister

نا موجود

1,900,000 تومان 1,800,000 تومان فشارسنج عقربه ای Riester
39 فشارسنج عقربه ای B.Well مدل WM-62S

نا موجود

560,000 تومان 550,000 تومان فشارسنج عقربه ای bwell
40 فشارسنج عقربه ای بریسک HS20C

نا موجود

600,000 تومان 547,000 تومان فشارسنج عقربه ای brisk
41 فشارسنج عقربه ای Alk2

نا موجود

850,000 تومان 665,000 تومان فشارسنج عقربه ای Alk2
42 فشارسنج عقربه ای بریمد ایتالیا BD2500

نا موجود

380,000 تومان 360,000 تومان فشارسنج عقربه ای beurer
43 فشارسنج عقربه ای بریمد ایتالیا BD2700

نا موجود

500,000 تومان 480,000 تومان فشارسنج عقربه ای beurer
44 ترازو تشخیصی بی ول WK-168BT

نا موجود

895,000 تومان 872,000 تومان ترازو دیجیتال bwell
45 ترازو دیجیتالی بی ول WK-165

نا موجود

680,000 تومان 545,000 تومان ترازو دیجیتال bwell
46 ترازو دیجیتالی بی ول WK-165

نا موجود

680,000 تومان 555,000 تومان ترازو دیجیتال bwell
47 ترازوی دیجیتال بی ول مدل WK-166

نا موجود

650,000 تومان 546,000 تومان ترازو دیجیتال bwell
48 ترازوی دیجیتالps240

نا موجود

980,000 تومان 899,000 تومان ترازو دیجیتال beurer
49 ترازوی دیجیتالps07

نا موجود

860,000 تومان 780,000 تومان ترازو دیجیتال beurer
50 ترازوی دیجیتال تشخیصی bf18

نا موجود

1,050,000 تومان 946,000 تومان ترازو دیجیتال beurer
51 ترازوی دیجیتال بیور ps160 beurer

نا موجود

1,400,000 تومان 1,120,000 تومان ترازو دیجیتال beurer
52 ترازو دیجیتال بیورر مدل PS25

نا موجود

1,250,000 تومان 1,120,000 تومان ترازو دیجیتال beurer
53 ترازوی عقربه ای ms50

نا موجود

2,400,000 تومان 2,385,000 تومان ترازو عقربه ای beurer
54 ترازوی عقربه ای ms01

نا موجود

1,250,000 تومان 1,190,000 تومان ترازو عقربه ای beurer
55 دستگاه قند خون Star همراه 50 نوار

نا موجود

150,000 تومان 146,000 تومان دستگاه قند خون Star
56 دستگاه قند خون Gala همراه با 50 عدد نوار خرید

نا موجود

150,000 تومان 145,000 تومان دستگاه قند خون Gala
57 دستگاه قند خون Emperor همراه با 50 عدد نوار

نا موجود

240,000 تومان 215,000 تومان دستگاه قند خون Emperor
58 دستگاه تست قند خون آوان مدل AGM01 (همراه با 25

نا موجود

140,000 تومان 137,000 تومان دستگاه قند خون Avan
59 نوار تست قند خون آوان بسته 50 عددی

نا موجود

70,000 تومان 68,000 تومان کیت قند خون Avan
60 نوار تست قند خون امپرور EmpErOr

نا موجود

80,000 تومان 70,000 تومان کیت قند خون Emperor
61 نوار تست قند خون گالا بسته 50 عددی

نا موجود

70,000 تومان 68,000 تومان کیت قند خون Gala
62 نوار تست قندخون گلوکوشر مدل استار بسته 50 عددی

نا موجود

85,000 تومان 76,000 تومان کیت قند خون Star
63 دستگاه بخور بیورر ا بخور سرد LB44

نا موجود

2,100,000 تومان 1,840,000 تومان بخور سرد beurer
64 دستگاه بخور سرد طرح کوزه ا Ultrasonic Humidifier

نا موجود

550,000 تومان 535,000 تومان بخور سرد Humidifier
65 دستگاه بخور سرد مچ مدل T-283

نا موجود

750,000 تومان 663,000 تومان بخور سرد Match
66 بخور سرد گلدمستر مدل GM-7926 ا GoldMaster Cool Mist Humidifier GM-7926

نا موجود

1,450,000 تومان 1,368,000 تومان بخور سرد goldmaster
67 دستگاه بخور زیکلاس مد ا بخور سرد ZYK-C06

نا موجود

1,400,000 تومان 1,268,000 تومان بخور سرد beurer
68 بخور سرد آلپکس مدل MH-512 ا ALPX MH-512 Cool Mist Humidifier

نا موجود

2,950,000 تومان 2,750,000 تومان بخور سرد آلپکس
69 دستگاه بخور سرد دیجیتالی اونیکس مدل ON120

نا موجود

1,500,000 تومان 1,340,000 تومان بخور سرد onyx
70 بخور سرد مدیژن مدل MediGen مدل UH145

نا موجود

1,950,000 تومان 1,880,000 تومان بخور سرد MediGen
71 بخور صورت امسیگ FC16

نا موجود

950,000 تومان 845,000 تومان بخور گرم EmsiG
72 دستگاه بخور صورت آنی ساز

نا موجود

165,000 تومان 147,000 تومان بخور گرم ANISAZ
73 بخور سرد و گرم winAir

نا موجود

4,500,000 تومان 4,300,000 تومان بخور سرد وگرم winAir
74 بخور سرد و گرم lb88 beurer

نا موجود

4,650,000 تومان 4,550,000 تومان بخور سرد وگرم beurer
75 دستگاه بخور سرد و گرم امسیگ مدل US494

نا موجود

4,500,000 تومان 4,280,000 تومان بخور سرد وگرم EmsiG
76 بخور سرد و گرم بری مد مدل BD7640

نا موجود

2,800,000 تومان 2,780,000 تومان بخور سرد وگرم Brimed
77 بخور سرد و گرم ضد ویروس بیورر مدل LB88

نا موجود

4,300,000 تومان 4,190,000 تومان بخور سرد وگرم beurer
78 ماساژور برقی ریلکس تون Relax Tone

نا موجود

450,000 تومان 420,000 تومان ماساژور برقی Relax Tone
79 ماساژور بدن امسیگ MG40-PLUS

نا موجود

1,000,000 تومان 915,000 تومان ماساژور برقی EmsiG
80 ماساژور بدن بریسک Brisk MT10

نا موجود

3,000,000 تومان 2,950,000 تومان ماساژور برقی brisk
81 صندلی ماساژور بیورر مدل MG315 BEURER

نا موجود

15,500,000 تومان 14,750,000 تومان ماساژور برقی beurer
82 ماساژور صندلی ماشین MG155

نا موجود

6,000,000 تومان 5,090,000 تومان ماساژور برقی beurer
83 ماساژور مادون قرمز MG100

نا موجود

8,300,000 تومان 740,000 تومان ماساژور برقی beurer
84 تشک مواج سلولی sinamax

نا موجود

4,000,000 تومان 3,600,000 تومان تشک سلولی pezeshknab
85 تشک مواج سلولیH M I

نا موجود

4,000,000 تومان 3,800,000 تومان تشک سلولی pezeshknab
86 تشک مواج سلولی زنیت مد ZenithMed

نا موجود

4,300,000 تومان 4,100,000 تومان تشک سلولی ZenithMed
87 تشک تخم مرغی مدل ایزی مدیک Easy Medic

نا موجود

600,000 تومان 590,000 تومان تشک تخم مرغی Easy Medic
88 تشک مواج تخم مرغی kmc

نا موجود

580,000 تومان 540,000 تومان تشک تخم مرغی kmc
89 تشک مواج تخم مرغی ایر داکتر AirDoctor Delux

نا موجود

1,400,000 تومان 1,350,000 تومان تشک تخم مرغی Delux
90 دستگاه وکیوم مردانه ارکت رادمد مدل Erect aid

نا موجود

135,000 تومان 129,000 تومان وکیوم مردانه Radmed
91 دسته وکیوم رادمد

نا موجود

45,000 تومان 39,000 تومان وکیوم مردانه Radmed
92 قوزک بند آتل دار الاستیک تن یار

نا موجود

150,000 تومان 135,000 تومان قوزک بند تن یار
93 قوزبند طبی پل دار پاک سمن

نا موجود

186,000 تومان 159,000 تومان قوزک بند پاک سمن
94 قوزبند آتل دار باکش منفذ دار پاک سمن

نا موجود

203,000 تومان 170,000 تومان قوزک بند پاک سمن
95 قوزبند آتل دار نئوپرنی پاک سمن

نا موجود

380,000 تومان 350,000 تومان قوزک بند پاک سمن
96 قوزبند کمربند طبی پل دار پاک سمن

نا موجود

467,000 تومان 446,000 تومان قوزک بند پاک سمن
97 قوزک بند نئوپرنی آتل دار پاک سمن

نا موجود

234,000 تومان 215,000 تومان قوزک بند پاک سمن
98 قوزک بند لیگامانی پاک سمن

نا موجود

109,000 تومان 103,000 تومان قوزک بند پاک سمن
99 قوزبند پروانه ای تنیار

نا موجود

115,000 تومان 97,000 تومان قوزک بند تن یار
100 اسپلنت هالگوس والگوس پاک سمن

نا موجود

110,000 تومان 103,000 تومان آتل انگشت پاک سمن
101 آتل انگشت پاک سمن

نا موجود

38,000 تومان 33,000 تومان آتل انگشت پاک سمن
102 لا انگشتی طبی سیلیکونی آلمانی پاکسمن

نا موجود

52,000 تومان 49,000 تومان آتل انگشت پاک سمن
103 اسپیلنت هالوکس والگوس اپلون تن یار

نا موجود

88,000 تومان 78,000 تومان آتل انگشت تن یار
104 اسپیلنت هالگوس والگوس اپلون تن یار

نا موجود

130,000 تومان 127,000 تومان لا انگشتی تن یار
105 لاانگشتی پاک سمن مدل PVC

نا موجود

36,000 تومان 29,000 تومان لا انگشتی pezeshknab
106 شانه بازوبند طبی یکطرفه پاک سمن

نا موجود

165,000 تومان 145,000 تومان شانه بازو بند پاک سمن
107 شانه بازو بند نئوپرنی یکطرفه پاکسمن

نا موجود

249,000 تومان 210,000 تومان شانه بازو بند پاک سمن
108 کتف بند یکطرفه پاک سمن

نا موجود

207,000 تومان 199,000 تومان شانه بازو بند پاک سمن
109 مچ بند شست بند آتل دار

نا موجود

143,000 تومان 129,000 تومان مچ بند پاک سمن
110 مچ بندطبی الاستیک پاک سمن

نا موجود

47,000 تومان 44,000 تومان مچ بند پاک سمن
111 مچ بند طبی حوله ای پاک سمن

نا موجود

57,000 تومان 53,000 تومان مچ بند پاک سمن
112 مچ بند نئوپرنی آتل دار دبل ساید پاک سمن

نا موجود

180,000 تومان 163,000 تومان مچ بند پاک سمن
113 مچ بند آتل دار کوتاه با زاویه فانکشنال پاک سمن

نا موجود

137,000 تومان 125,000 تومان مچ بند پاک سمن
114 مچ بند آتل دار کوتاه با زاویه فانکشنال پاک سمن

نا موجود

137,000 تومان 125,000 تومان مچ بند پاک سمن
115 مچ بند قابل تنظیم پاک سمن

نا موجود

70,000 تومان 65,000 تومان مچ بند پاک سمن
116 مچ بند طبی پل دار پاک سمن

نا موجود

60,000 تومان 56,000 تومان مچ بند پاک سمن
117 مچ بند نئوپرنی با استرپ پاک سمن

نا موجود

84,000 تومان 79,000 تومان مچ بند پاک سمن
118 مچ شصت بند نئوپرنی آتل دار پاک سمن

نا موجود

190,000 تومان 179,000 تومان مچ بند پاک سمن
119 مچ بند نئوپرنی آتل دارفانکشنال پاک سمن

نا موجود

167,000 تومان 159,000 تومان مچ بند پاک سمن
120 مچ کف بند شست دار نئوپرن تن یار tanyar3060

نا موجود

150,000 تومان 140,000 تومان مچ بند تن یار
121 مچ بند آتل دار الاستیک جدید تن یار tanyar3200

نا موجود

110,000 تومان 106,000 تومان مچ بند تن یار
122 پد کشک زانو نئوپرنی پاک سمن

نا موجود

85,000 تومان 71,000 تومان کشک زانو پاک سمن
123 پد خارپاشنه در منزل پاک سمن

نا موجود

92,000 تومان 82,000 تومان خارپاشنه پاک سمن
124 زانوبند ایموبلایزر (ثابت کننده زانو) پاک سمن

نا موجود

520,000 تومان 463,000 تومان زانوبند پاک سمن
125 زانوبند طبی نئوپرنی کشک باز پاک سمن

نا موجود

194,000 تومان 174,000 تومان زانوبند پاک سمن
126 زانوبند طبی نئوپرنی چهارفنره پاک سمن

نا موجود

328,000 تومان 312,000 تومان زانوبند پاک سمن
127 زانو بند مفصل دار اپلون تن یار

نا موجود

470,000 تومان 428,000 تومان زانوبند تن یار
128 زانو بند ایموبلایزر (بی حرکت کننده ) تن یار

نا موجود

470,000 تومان 449,000 تومان زانوبند تن یار
129 زانوبند چهارفنره نئوپرنی تن یار

نا موجود

350,000 تومان 335,000 تومان زانوبند تن یار
130 زانو بند چهار فنره الاستیک تن یار

نا موجود

230,000 تومان 219,000 تومان زانوبند تن یار
131 زانوبند طبی نئوپرنی ساده پاک سمن

نا موجود

249,000 تومان 235,000 تومان زانوبند پاک سمن
132 فتق بند طبی یک طرفه دو طرفه پاکسمن

نا موجود

152,000 تومان 145,000 تومان فتق بند پاک سمن
133 فتق بند صادراتی طبی تن یار Tanyar Export hernia

نا موجود

190,000 تومان 180,000 تومان فتق بند تن یار
134 شکم بند بارداری تحتانی پاک سمن

نا موجود

141,000 تومان 133,000 تومان شکم بند پاک سمن
135 شکم بند پس از جراحی پاک سمن

نا موجود

207,000 تومان 199,000 تومان شکم بند پاک سمن
136 کمربند سخت طبی پاکسمن

نا موجود

362,000 تومان 349,000 تومان کمربند پاک سمن
137 کمربند طبی کار پاک سمن

نا موجود

257,000 تومان 243,000 تومان کمربند پاک سمن
138 کمر بند طبی نرم ( 4 فنره ) تن یار

نا موجود

260,000 تومان 246,000 تومان کمربند تن یار
139 کمربند طبی سخت 4 فنره تن یار

نا موجود

270,000 تومان 250,000 تومان کمربند تن یار
140 کمربند لاغری بیورر EM30

نا موجود

1,200,000 تومان 1,080,000 تومان کمربند beurer
141 ساق بند زانوبند طبی سوئیسی پاک سمن

نا موجود

96,000 تومان 88,000 تومان ساق بند پاک سمن
142 کف بند طبی شست دار پاک سمن

نا موجود

84,000 تومان 79,000 تومان کف بند پاک سمن
143 گردنبند فیلادلفیا نای باز پاک سمن

نا موجود

211,000 تومان 187,000 تومان گردن بند پاک سمن
144 گردنبند طبی سخت پاک سمن

نا موجود

190,000 تومان 169,000 تومان گردن بند پاک سمن
145 گردن بند طبی نیمه سخت پاک سمن

نا موجود

189,000 تومان 175,000 تومان گردن بند پاک سمن
146 گردن بند فیلادلفیا پاک سمن

نا موجود

190,000 تومان 180,000 تومان گردن بند پاک سمن
147 گردن بند طبی سخت چانه دار

نا موجود

213,000 تومان 186,000 تومان گردن بند پاک سمن
148 گردن بند طبی نرم پاک سمن

نا موجود

129,000 تومان 118,000 تومان گردن بند پاک سمن
149 گردن بند طبی نرم آتل دار پاک سمن

نا موجود

119,000 تومان 108,000 تومان گردن بند پاک سمن
150 باند تنیس البو پاک سمن

نا موجود

75,000 تومان 67,000 تومان باندتنیس پاک سمن
151 باند تنیس آلبو نئوپرنی پاک سمن

نا موجود

85,000 تومان 82,000 تومان باندتنیس پاک سمن
152 آویز دست شانه ای پاک سمن

نا موجود

129,000 تومان 121,000 تومان آویز پاک سمن
153 آویز دست دو تیکه پاک سمن

نا موجود

136,000 تومان 119,000 تومان آویز پاک سمن
154 آویز دست گردنی پاک سمن

نا موجود

164,000 تومان 158,000 تومان آویز پاک سمن
155 آویز دست شانه ای با بازوبند الحاقی پاک سمن

نا موجود

200,000 تومان 189,000 تومان آویز پاک سمن
156 شست بند نئوپرنی آتل دار پاک سمن

نا موجود

130,000 تومان 116,000 تومان شست بند پاک سمن
157 شست بند نئوپرنی تامپ اسپایکا پاک سمن

نا موجود

133,000 تومان 105,000 تومان شست بند پاک سمن
158 کفش زیر گچ تن یار

نا موجود

85,000 تومان 66,000 تومان کفش طبی تن یار
159 دماسنج و رطوبت سنج بیورر مدل HM16

نا موجود

550,000 تومان 520,000 تومان رطوبت سنج beurer
160 دما و رطوبت سنج بیورر مدل HM16

نا موجود

535,000 تومان 459,000 تومان رطوبت سنج beurer
161 پد تنس دستگاه الکترو عضلانی مدل EM41

نا موجود

600,000 تومان 485,000 تومان دستگاه تنس beurer
162 تنس ماهیچه بیورر مدل EM41

نا موجود

2,770,000 تومان 2,620,000 تومان دستگاه تنس beurer
163 دستگاه تنس ماهیچه ای بیورر EM80

نا موجود

4,200,000 تومان 4,100,000 تومان دستگاه تنس beurer
164 شنل برقی بیورر HD50

نا موجود

3,900,000 تومان 3,790,000 تومان شنل برقی beurer
165 دستگاه فیزیوتراپی برجیس 2 کانال

نا موجود

1,450,000 تومان 1,195,000 تومان فیزیوتراپی berjis
166 دستگاه فیزیوتراپی برجیس 5 کانال 90 هرتز

نا موجود

2,000,000 تومان 1,890,000 تومان فیزیوتراپی berjis
167 دستگاه فیزیوتراپی توتال تنس 5 کاناله دیجیتال

نا موجود

1,880,000 تومان 1,790,000 تومان فیزیوتراپی total tens
168 بادکش 6 لیوانه رادمد

نا موجود

80,000 تومان 74,000 تومان بادکش Radmed
169 بادکش 12 لیوانه رادمد

نا موجود

105,000 تومان 94,000 تومان بادکش Radmed
170 بادکش 24 لیوانه رادمد

نا موجود

110,000 تومان 98,000 تومان بادکش Radmed
171 شیر دوش دستی اف تی ای کو مدل 3000

نا موجود

90,000 تومان 79,000 تومان شیردوش pezeshknab
172 پشتی صندلی طبی ورنا VERNA

نا موجود

330,000 تومان 299,000 تومان پشتی صندلی VERNA
173 بالش طبی مموری فوم ورنا VERNA

نا موجود

460,000 تومان 454,000 تومان بالشت طبی VERNA
174 بالشت طبی مموری فوم تن یار TANYAR

نا موجود

500,000 تومان 490,000 تومان بالشت طبی تن یار
175 ترازو دیجیتال رزمکس مدلWE-300

نا موجود

2,050,000 تومان 1,880,000 تومان ترازوی کودک rossmax
176 ترازو کودک بیورر مدل JPS11

نا موجود

600,000 تومان 525,000 تومان ترازوی کودک beurer
177 کیف کمک های اولیه درمان پژوه

نا موجود

120,000 تومان 115,000 تومان کیف کمک های اولیه pezeshknab
178 تب سنج دیجیتال بی ول WF-1000

نا موجود

900,000 تومان 850,000 تومان ترمومتر bwell
179 تب سنج دیجیتال بی ول WF-5000

نا موجود

1,500,000 تومان 1,390,000 تومان ترمومتر bwell
180 دستگاه ترمومتر دیجیتالی بریسک

نا موجود

1,290,000 تومان 1,195,000 تومان ترمومتر brisk
181 WW-03 digital digital thermometer

نا موجود

1,200,000 تومان 1,098,000 تومان ترمومتر bwell
182 تب سنج دیجیتال بی ول WT-03

نا موجود

1,200,000 تومان 110,000 تومان ترمومتر bwell
183 دماسنج دیجیتال بی ول مدل WT-04

نا موجود

1,450,000 تومان 1,395,000 تومان ترمومتر bwell
184 ترمومتر دیجیتال B. Well WT-06

نا موجود

225,000 تومان 185,000 تومان ترمومتر bwell
185 تب سنج دیجیتال بیورر مدل FT100

نا موجود

2,100,000 تومان 1,725,000 تومان ترمومتر beurer
186 تب سنج دیجیتال بیورر مدل FT65

نا موجود

1,600,000 تومان 929,000 تومان ترمومتر beurer
187 تب سنج دیجیتال بیورر مدل FT90

نا موجود

1,950,000 تومان 1,525,000 تومان ترمومتر beurer
188 تب سنج دیجیتال گویا بیورر مدل FT70

نا موجود

1,700,000 تومان 1,143,000 تومان ترمومتر beurer
189 دما و رطوبت سنج بیورر مدل HM16

نا موجود

600,000 تومان 459,000 تومان ترمومتر beurer
190 اکسیژن سنج چویس مد طلقی مدل MD300CN356

نا موجود

1,900,000 تومان 1,185,000 تومان اکسیژن سنج انگشتی beurer
191 پالس اکسیمتر بیورر مدل BEURER PO60

نا موجود

3,000,000 تومان 2,995,000 تومان اکسیژن سنج انگشتی beurer
192 پالس اکسیمتر بیورر مدل PO 80

نا موجود

3,950,000 تومان 3,850,000 تومان اکسیژن سنج انگشتی beurer
193 پالس اکسیمتر خانگی بیورر مدل PO30

نا موجود

2,200,000 تومان 2,350,000 تومان اکسیژن سنج انگشتی beurer
194 پالس اکسیمتر (اکسیژن سنج) دیجیتال LK88

نا موجود

300,000 تومان 289,000 تومان اکسیژن سنج انگشتی pezeshknab
195 نمایشگر ضربان قلب beurer PM15

نا موجود

900,000 تومان 785,000 تومان نمایشگر ضربان قلب beurer
196 نمایشگر ضربان قلب beurer PM70

نا موجود

2,580,000 تومان 2,445,000 تومان نمایشگر ضربان قلب beurer
197 نمایشگر ضربان قلب beurer AS81

نا موجود

1,450,000 تومان 1,345,000 تومان نمایشگر ضربان قلب beurer
198 تصفیه کننده هوا beurer LR330

نا موجود

10,000,000 تومان 9,795,000 تومان تصفیه هوا beurer
199 فیلتر فعال کربن وهپا beurer

نا موجود

650,000 تومان 590,000 تومان تصفیه هوا beurer
200 تصفیه هوا beurer LW230

نا موجود

4,550,000 تومان 4,400,000 تومان تصفیه هوا beurer
201 فیلتر دستگاه تصفیه هوا LR330

نا موجود

900,000 تومان 698,000 تومان تصفیه هوا beurer
202 مرطوب کننده و تصفیه هوا بیورر LR330

نا موجود

12,000,000 تومان 8,985,000 تومان تصفیه هوا beurer
203 تصفیه هوا و مرطوب کننده بیورر LW230

نا موجود

4,500,000 تومان 4,292,000 تومان تصفیه هوا beurer
204 نبولایزر بی ول مدل PRO-110

نا موجود

1,450,000 تومان 1,098,000 تومان نبولایزر bwell
205 نبولایزر بی ول مدل MED-120

نا موجود

1,500,000 تومان 1,425,000 تومان نبولایزر bwell
206 نبولایزر بیورر مدل IH18

نا موجود

2,000,000 تومان 1,375,000 تومان نبولایزر beurer
207 نبولایزر بیورر مدل IH21

نا موجود

1,800,000 تومان 1,569,000 تومان نبولایزر beurer
208 نبولایزر بیورر مدل IH26

نا موجود

2,100,000 تومان 1,825,000 تومان نبولایزر beurer
209 واتر جت دندان بی ول - BWELL Swiss - مدل WI-912

نا موجود

2,500,000 تومان 2,265,000 تومان واتر جت bwell
210 واتر جت دندان بی ول - BWELL Swiss - مدل WI-922

نا موجود

2,590,000 تومان 2,385,000 تومان واتر جت bwell
211 واتر جت دندان بی ول - BWELL Swiss - مدل WI-933

نا موجود

2,600,000 تومان 2,595,000 تومان واتر جت bwell
212 گوشی پزشکی بی ول WS-1

نا موجود

136,000 تومان 115,000 تومان گوشی پزشکی bwell
213 گوشی پزشکی بی ول WS-2

نا موجود

170,000 تومان 138,000 تومان گوشی پزشکی bwell
214 گوشی پزشکی بی ول B Well WS-3

نا موجود

410,000 تومان 365,000 تومان گوشی پزشکی bwell
215 موبر بیورر مدل HLE40

نا موجود

550,000 تومان 445,000 تومان موبر beurer
216 کارتریج بیورر برای مدل HLE40

نا موجود

145,000 تومان 99,000 تومان کارتریج beurer
217 فر کننده بیورر HTE30

نا موجود

350,000 تومان 285,000 تومان حالت دهنده مو beurer
218 لامپ مادون قرمز beurer IL30

نا موجود

1,200,000 تومان 1,090,000 تومان لامپ مادون قرمز beurer