دیابت نوع 1  • دیابت ناشی از واکنش ایمنی، (Type 1A) یک اختلال ناهمگون ناشی از جهش های (اتوزومال مغلوب و وابسته به ایکس مغلوب) شناخته شده و همچنین توارث چندژنی/کم ژنی است. این نوع دیابت دربرگیرنده 5–10 درصد از انواع دیابت است، قبلاً واژه دیابت وابسته به انسولین یا دیابت نوجوانی برای این نوع رایج بود. در این نوع از دیابت تخریب سلولی سلولهای بتا در پانکراس اتفاق می افتد. علت اصلی از دست رفتن سلول های β، تخریب سلولی ناشی از واکنش ایمنی سلولی است. در پی این تخریب مارکرهایی در خون رها می شوند که شامل آنتی بادی علیه انسولین، اُتو آنتی بادی های گاد (GAD65)، اتوآنتی بادی تیروزین فسفاتازِ «IA-2 و IA-2β» است. این مارکرها ممکن است در 85–90٪ از مبتلایان دیده شود. ارتباطی میان HLAهای خاص و این نوع از دیابت هم مشاهده شده است. این نوع دیابت در افراد دارای HLA-DQA و DQB و همچنین افراد دارای ژن DRB بیشتر مشاهده می شود. شیوع این نوع از دیابت در افرادی که بیماری های خودایمن همچون بیماری گریوز، تیروئیدیت هاشیموتو، و بیماری آدیسون دارند بیشتر است.در پی تخریب سلول های بتا توسط لنفوسیت های T ترشح انسولین کاهش می یابد تا جایی که انسولین موجود نمی تواند قند خون را تنظیم کند. معمولاً بعد از از دست رفتن 80 تا 90 درصد از سلول های بتا است که هایپرگلایسمی اتفاق می افتد و دیابت ممکن است تشخیص داده شود. در این مرحله است که بیمار نیازمند انسولین خارجی می شود تا از بروز کتوزیس جلوگیری شود و هایپرگلایسمی و همچنین متابولیسم چربی و پروتئین کنترل شوددر حال حاضر فاکتور اصلی ایجادکننده دیابت نوع یک واکنش خودایمنی شناخته شده است. شواهد قوی نیز وجود دارند که عفونت ویروسی سلول های بتای پانکراس را به عنوان اتیولوژی این واکنش ایمنی مطرح کرده است. به این ترتیب که ویروس باعث ایجاد آنتی بادی هایی علیه پروتئین ویروس می شود که شعله ور کننده یک واکنش خود ایمن علیه سلول های بتای مشابه است. دیابت ناشی از ایمنی معمولاً در کودکی و نوجوانی اتفاق می افتد اما ممکن است در هر سنی مشاهده شود.
  • دیابت ایدیوپاتیک: در مواردی از دیابت نوع یک علت مشخصی برای بروز آن یافت نشده و در این گروه طبقه بندی می شوند. بعضی از این بیماران دچار کمبود انسولین دائمی و مستعد کتواسیدوز هستند ولی هیچ شواهدی از واکنش های خودایمن در آن ها مشاهده نمی شود. تعداد کمی از بیماران دیابت نوع یک ایدیوپاتیک هستند و این وضعیت شیوع بیشتر در نژاد آفریقایی و آسیایی دارد. این نوع بیشتر ارثی است و وابسته به اچ ال ای نیست،همچنین نیاز به انسولین خارجی در این بیماران پایدار نیست و می تواند گذرا و دوره ای باشد.

برای کنترل این بیماری میتوانید از دستگاه قند خون  gala استفاده نمائید.

مرجع : ویکی پدیا