اندازه قند خونیکا

یکای قند خون در استاندارد جهانی اندازه گیری، غلظت مولی است که به صورت میلی مول بر لیتر گزارش می شود و در ایالات متحده آمریکا با مقیاس جرمی که میلی گرم بر دسی لیتر است ارائه می گردد.

میزان غیرطبیعی

کاهش قند خون از استاندارد متعارف (بسته به جنسیت و سن متفاوت است)، باعث بروز بیماری هیپوگلیسمی (هایپوگلیسمی) می گردد. افزایش قند خون از استاندارد متعارف نیز باعث بیماری هیپرگلیسمی (هایپرگلیسمی) می گردد که نوع حاد آن، دیابت نامیده می شود.

قند خون ناشتای طبیعی برای یک فرد طبیعی غیر دیابتی در حدود 70 تا 100 میلی گرم در دسی لیتر است. (3/9 تا 5/5 میلی مول بر لیتر)

مقادیر قند خون مطلوب برای افراد مبتلا به دیابت به شرح زیر می باشد:

  • قند خون ناشتا: 70 تا 130 میلی گرم در دسی لیتر (3/9 تا 7/2 میلی مول بر لیتر)
  • قند خون پس از وعده غذایی: کمتر از 180 میلی گرم در دسی لیتر (10 میلی مول بر لیتر)
  • قند خون 2 ساعت پس از صرف غذا: کمتر از 140 میلی گرم در دسی لیتر (7/8 میلی مول بر لیتر)
  • قند خون 2 ساعت بعد از صرف غذا در فرد عادی باید کمتر از 120 میلی گرم در دسی لیتر (6/6 میلی مول بر لیتر) باشد، ولی هدف مطلوب در بیماران دیابتی این است که این قند خون به کمتر از 140 میلی گرم در دسی لیتر برسد. (7/8 میلی مول بر لیتر)

مقادیر مطلوب مذکور ممکن است برای تمام افراد دیابتی مصداق نداشته باشد و ممکن است شرایط بالینی شما به گونه ای باشد که پزشک معالج محدودهٔ مطلوب قند خون را قدری متفاوت با مقادیر ذکر شده در نظر بگیرد؛ برای مثال افرادی که دچار افت قند خون ناآگاهانه می گردند ممکن است نیازمند یک قند خون بالاتر باشند.

در افراد دیابتی همان طور که میزان قند خون بالا می تواند مضر باشد، افت ناگهانی و مکرر قند خون نیز می تواند آثار نامطلوبی را به همراه داشته باشد؛ لذا در افرادی که با درمان مشخص افت مکرر قند خون را دارند، پزشک می تواند میزان قند خون بالاتری را در نظر بگیرد.

همان طور که ذکر شد افت قند خون یا هیپوگلیسمی یکی از عوارض بیماری دیابت است که در کنترل دیابت باید به آن توجه نمود. هیپوگلیسمی عبارت است از کاهش قند خون به کمتر از 70 تا 80 میلی گرم در دسی لیتر و علایم آن عبارتند از: افزایش ضربان قلب، سرگیجه، سنگینی سر، احساس گیجی و گنگی، لرزش، اضطراب، عرق کردن، خواب آلودگی، احساس ضعف و گرسنگی و اختلال در صحبت کردن.

ممکن است پزشک معالج بسته به شرایط بالینی یک محدودهٔ قند خون خاص را به عنوان قند خون مناسب در نظر گیرد؛ لذا باید توجه داشته باشید که کنترل قند خون به منظور پیشگیری از بروز عوارض نامطلوب دیابت می باشد و نباید نگاه وسواس گونه به آن داشت بلکه باید قند خون را با مشورت پزشک متخصص، در یک محدوده 

برای مناسب حفظ کرد. که با دستگاه قند خون که در سایت پزشک ناب موجود می باشد میتوان این امر را میسر ساخت . همچنین می بایست از خطر افت قند خون مصون ماند.

مرجع : ویکی پدیا